Japan

Japan

@JRFURugby  #JapanWomen

About Us

Team Information

Age Group: Open Ladies

Sport : Rugby Sevens

Team

Players

1 Seina SAITO
2 Misaki SUZUKI
3 Saki MINAMI
4 Aoi MIMURA
5 Ayano SAKURAI
6 Yuki SUE
7 Yuki ITO
8 Mateitoga BOGIDRAUMAINADAVE
9 Moe TSUKUI
22 Mio YAMANAKA
11 Honoka TSUTSUMI
12 Keiko KATO
13 Makiko TOMITA
14 Noriko TANIGUCHI
15 Mayu SHIMIZU
16 Chihiro KOBAYASHI
17 Makoto EBUCHI
18 Maki ITO
4 Aya TAKEUCHI
20 Yui SHIOZAKI
21 Chikami INOUE
22 Ano KUWAI
13 Riho KUROGI
10 Minori YAMAMOTO
19 Sora KONISHI
20 Yuki OYOKAWA
23 Iroha NAGATA