# Time P Pitch Stage T1 Team 1 T2 Team 2 Result
Saturday, 30th November 2013
#23 30 Nov 15:00 30 Nov 15:00 Dempsey Championship
Round 1
Bedok 2nds Bedok Kings 2nd XV Gaulois A XV Gaulois A 0 - 10
#11 30 Nov 15:30 30 Nov 15:30 Championship
Round 1
Vandals Bucks Vandals SAA 1st XV St Andrew's Alumni 1st XV 7 - 35
#24 30 Nov 17:00 30 Nov 17:00 Dempsey Premiership
Round 2
SCC 1st XV SCC 1st XV Bedok 1sts Bedok Kings 1st XV 11 - 3
#25 30 Nov 19:00 30 Nov 19:00 Turf City A Premiership
Round 2
Wanderers Wanderers 1st XV Bucks 1sts Bucks 1st XV 19 - 18