Kurumi

Japan

 

About Us

Team Information

Age Group: Open Mens

Sport : Rugby Sevens

Team

Players

  Chiew -
7 Taku Funahashi
4 Katsushi Hattori
6 Yuta Hayashi
2 Tomohisa Katayama
9 Yuta Matsumoto
8 Tsutomu Namikawa
3 Yuji Okawa
5 Atsushi Saito
1 Kazuhito Takemura
10 Bryan Lzun Chn Yuw