Kurumi

Japan

 

About Us

Team Information

Age Group: Open Mens

Sport :

  • Rugby Sevens

Team

Players

Chiew -
Taku Funahashi
Katsushi Hattori
Yuta Hayashi
Tomohisa Katayama
Yuta Matsumoto Matsumoto
Tsutomu Namikawa
Yuji Okawa
Atsushi Saito
Kazuhito Takemura
Bryan Lzun Chn Yuw