India Womens

India

 

About Us

Team Information

Sport : Rugby Sevens

Team

Players

1 Vahbiz BHARUCHA
2 Bhagyalaxmi BARIK
3 Subhalaxmi BARIK
4 Neha PARDESHI
5 Meerarani HEMBRAM
6 Sanjukta MUNDA
7 Hupi MAJHI
8 Neha NEHA
9 Namita NAMITA
10 Priya BANSAL
11 Laxmipriya SAHU
12 Ruchi SHETTY
  Rehamuddin SHAIKH
  Nasser HUSSAIN
  Shabrez MUKADDAM